Stanowisko i sprzeciw Polskiego Towarzystwa Artroskopowego  w sprawie wyceny procedur artroskopowych H21, H22 i H23 zaproponowanej przez Agencję Oceny Technologii Medycznych  i Taryfikacji w dniu 06/12/2016

Stanowisko PTA              Stanowisko AOTMiT                    Komunikat PTA

Nasze wpisy

Najnowsze wiadomości

Najnowsze wiadomości w naszym serwisie

19 Kwi 17
Kongres Joint Preservation 4

4-th Joint Preservation Congress Dear Sir/Madam, Joint degenerative diseases still pose a huge chall...