Stanowisko i sprzeciw Polskiego Towarzystwa Artroskopowego  w sprawie wyceny procedur artroskopowych H21, H22 i H23 zaproponowanej przez Agencję Oceny Technologii Medycznych  i Taryfikacji w dniu 06/12/2016

Stanowisko PTA              Stanowisko AOTMiT                    Komunikat PTA

Nasze wpisy

Najnowsze wiadomości

Najnowsze wiadomości w naszym serwisie

21 Lut 17
1 Buskie Forum Artroskopowe

Zapraszamy na konferencję pod patronatem Polskiego Towarzystwa Artroskopowego. Organizatorzy: Uzdrow...